Підготовка здобувачів ступеня PhD​

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

З метою удосконалення науково-освітньої програми та поліпшення надання якості освітніх послуг Рівненським державним гуманітарним університетом просимо Вас висловити свою думку щодо освітньо-наукової програми за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Опитування є анонімним, тому просимо Вас бути відвертими у відповідях на поставлені запитання. Дякуємо Вам за участь в опитуванні!

                                                                                                                ОГОЛОШЕННЯ

27 червня 2022 року о 10.00 год. на розширеному засіданні кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету буде проходити публічна презентація здобувачкою наукового ступеня PhD Поліщук Іриною Віталіївною наукових результатів дисертації на тему «Освітня і експериментально-виховна діяльність Тамари Дмитрівни Дем’янюк (1944–2013)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та її обговорення.

Засідання відбудеться за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Пластова 31, корпус 5, аудиторія № 225.

                                                                                                               ОГОЛОШЕННЯ

27 червня 2022 року о 12.00 год. на розширеному засіданні кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету буде проходити публічна презентація здобувачкою наукового ступеня PhD Бондарець Марією Анатоліївною наукових результатів дисертації на тему «Проблема «морально дефективного дитинства» у педагогічній думці 20-30-х. рр. ХХ ст.» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та її обговорення.

Засідання відбудеться за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Пластова 31, корпус 5, аудиторія № 225.

Неформальна освіта – освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та / або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (ст. 8 Закону України «Про освіту»).

Онлайн-курси Coursera

Онлайн-курси Prometheus

Онлайн-курси EdEra

Онлайн-курси Harvard University

Онлайн-курси Oxford University

Онлайн-курси Copernicus College

Онлайн-курси Future Learn

Онлайн-курси ВУМ on-line

Сертифікатні курси Анімаційна діяльність

Положення про асоціацію випускників аспірантури зі спеціальності освітні, педагогічні науки Рівненського державного гуманітарного університету

Анкета випускника аспірантури (здобувача ступеня PhD) Рівненського державного гуманітарного університету

Склад ради Асоціації випускників аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

  1. Гринькова Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання РДГУ, голова ради.
  2. Поліщук О. П. – доктор філософії, старший викладач кафедри теорії і методики виховання РДГУ, секретар ради.
  3. Петренко О. Б.  завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор, член ради.
  4. Гавлітіна Т. М. – проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член ради.
  5. Генсіцька-Антонюк Н. О.  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики з методикою викладання РДГУ, член ради.
  6. Гудовсек О. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, член ради.
  7. Мельничук Л. Б. – завідувач кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, член ради.