Пастушок Тарас Васильович

Email

taraspastushok@gmail.com

pastushok.taras@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0002-7119-3554

Рік вступу

2018

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Формування комунікативної культури майбутнього диригента оркестрового колективу в процесі фахової підготовки

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Сверлюк Ярослав Васильович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 1. Пастушок Т. Метроритміка як основний елемент навчання майбутніх музикантів. Нова педагогічна думка. 2018. № 4. С. 163–166.
 2. Пастушок Т. В. Виконавське дихання музикантів-духовиків як основа культури в оркестрових колективах сьогоденняю. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя. Рівне: Волинські обереги, 2019. Вип.11 С.119–121.
 3. Пастушок Т. В. Особливості діяльності керівника сучасного оркестрового колективу. The 4th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (December 18-20, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019.р. 319–329.
 4. Пастушок Т.В. Педагогічні умови формування комунікативних здібностей майбутнього керівника оркестрового колективу. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя. Рівне: Волин. обереги, 2020. С. 151–154.
 5. Pastushok T. V. (2021) Формування комунікативної культуридиригента оркестрового колективу у процесітворчої діяльності (Formation of the Communicative Cultureof the Conductor of the Orchestra in the Process of CreativeActivity). International Journal of Innovative Technologies in Social Science. Warsaw, Poland. 2(30). P.1–5

Участь у конференціях:

 1. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, м. Рівне, квітень – 2019р.
 2. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. – випуск 2, м. Рівне, лютий – 2019р.
 3. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, м. Рівне, квітень – 2020р.
 4. Наукова конференція: IV Международная научно-практическая конференция «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» м. Ванкувер, Канада – грудень 2019р.
 5. «Розвиток комунікативної культури диригента оркестрового колективу, як педагогічна проблема» – (ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Студентство, Сучасність. Професійне становлення майбутнього фахівця в умовах викликів сьогодення: реалії, проблеми, перспективи вирішення» 12.05.21, м. Миколаїв.).
 6. «Змістовний конструкт комунікативної культури диригента оркестрового колективу» – (Звітна наукова конференція викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2021 рік РДГУ, 13.05.21, м. Рівне).