Про нас

хто ми

команда професіоналів, яка постійно
шукає нові форми, методи і технології вдосконалення освітнього процесу

що ми робимо

забезпечуємо підготовку здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр”, “магістр”, а також ступеня PhD та докторів наук

наша мета

забезпечити якісну підготовку висококваліфікованих педагогів у
контексті європейського професіоналізму із збереженням кращих
ментальних українських характеристик
 

Історія

Кафедра теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету (заснована у січні 1995 року) є дієвим науково-методичним центром підготовки фахівців, що відповідають вимогам соціального запиту сучасної України.

У складі кафедри працюють висококваліфіковані викладачі: доктор педагогічних наук, професор (О. Б. Петренко); кандидати педагогічних наук, доценти (Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук, Т. С. Ціпан, Ю. В. Шалівська) та викладач (Г. В. Шелюк). Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює освітньо-виховний процес на педагогічному, фізико-технологічному, історико-соціологічному, психолого-природничому, музично-педагогічному, художньо-педагогічному факультетах, на факультетах іноземної філології, української філології, факультеті математики та інформатики.

Кафедра теорії і методики виховання є випусковою кафедрою з підготовки фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (музичне мистецтво). Випускники кафедри працюють вчителями початкових класів, вихователями, музичними керівниками, педагогами-організаторами, заступниками директорів, директорами закладів освіти.

На кафедрі функціонує аспірантура для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 011 Науки про освіту.

Колектив кафедри здійснює видавництво фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21161-10961Р. Реєстрація в міжнародній базі даних: ISSN 2411-4553. Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р. про включення збірника до Переліку наукових фахових видань України (галузі науки – педагогічні)).

На базі кафедри функціонує Регіональний комплексний науково-методичний Центр інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2014 р. до червня 2018 р. – Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України та РДГУ).

У 2015–2017 рр. колектив кафедри здійснював фундаментальне дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук за кошти держбюджету «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (Номер державної реєстрації НДР: 0115U000268). У 2018–2012 рр. – працює над науковою темою «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (Номер державної реєстрації НДР: 0118U003066).

При кафедрі працюють: служба соціологічних досліджень, методологічні студії для аспірантів та магістрантів кафедри, студентський науковий гурток «Народно-педагогічні аспекти виховання дітей і молоді», студентський волонтерський центр «Від серця до серця», проблемні групи і гуртки.

Склад кафедри

Оксана Петренко

Тетяна Ціпан

Людмила Баліка

Надія Гринькова

Жанна Стельмашук

Юлія Шалівська

Алла Бабяр

Аліна Ваколюк

Дисциплін
projects-icon.png
Нагород
heart-icon.png
K+
Студентів
code-lines-icon.png
Патентів
award-icon-free-img.png