Закопець Михайло Львович

Email

m_xakopet8@yahoo.com

zakopets.mykhailo@rshu.edu.ua

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Розвиток фахової компетентності виконавців-духовиків на основі інтеграції системи європейської музичної освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Сверлюк Ярослав Васильович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

  1. Формування та розвиток фахової компетенції виконавця – духовика у контексті інтеграційних процесів у закладах вищої освіти України. International jornal of innovative technologies in social science.  Warsaw, Poland. 2(30)m June 2021. C. 51 -56

Участь у конференціях:

  1. Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік. Рівне, 13-14 травня 2021.
  2. “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION” (KHARKIV, 5-7 SEPTEMBER 2021 ).
  3. “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT” ( CHICAGO, JULY 7-9,2021).
  4. “SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS” ( KYOTO, 21-23 JULY 2021).