ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ PhD НА 2021-2022 Н.Р. ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

№ 
За/п
Назва дисципліни
Викладач
Семестр
К-сть
кредитів
Анотація дисципліни
1.
Історіографія та джерелознавство історико-педагогічних досліджень
проф. Петренко О. Б.
2
5
2.
Теорія та методика професійної освіти
проф. Кристопчук Т. Є.
2
5
3.
Виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці
проф. Литвиненко С. А.
2
5
4.
Педагогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні 
доц. Бричок С. Б.
3
5
5.
Інноваційні та проєктні технології в освітньо-виховному процесі ЗВО
проф. Безкоровайна О. В.
3
5
6.
Педагогічний експеримент та методи математичної статистики
проф. Руденко В. М.
3
5
7.
Освітній процес в історичному вимірі
доц. Гудовсек О. А.
4
5
8.
Технології дистанційного і змішаного навчання
доц. Петренко С. В.
4
5
9.
Теорія і практика позашкільної освіти
проф. Пустовіт Г. П.
доц. Гринькова Н. М.
4
5