Федорук Олеся Михайлівна

Науковий ступінь: PhD доктор філософії

Посада, місце роботи: старший викладач кафедри інформаційно-документних комунікацій Національного університету “Острозька академія”

Рік закінчення аспірантури: 2020 р.

Тема дисертаційного дослідження: Формування фахової компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного документообігу у професійній підготовці

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна