Яремович Марія Андріївна

E-mail

marsi77@ukr.net

mariia@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0002-0880-640X

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

 Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Формування у майбутніх учителів громадянської солідарності в умовах суперечливих інформаційних впливів.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти  Рівненського державного гуманітарного університету.

Тези доповідей:

  • Яремович М. А. Особливості формування національної солідарності у студентської молоді ЗВО. Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дрогобич, 28 – 29 жовтня 2021 р. С.
  • Яремович М. А. Сутнісна характеристика феномена «Національна сорлідарність студентської молоді» Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листопада 2021 р. С.
  • Яремович М. А. Потенціал інформаційних технологій у процесі формування національної солідарності у студентської молоді з особливими освітніми потребами. Освіта в інформаційному суспільстві:пошуки та педагогічні стратегії: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 24 листопада 2021 р. С.147 – 150.

 Участь у конференціях:

  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми і перспективи», м. Дрогобич, 28 – 29 жовтня 2021 р.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах», м. Київ, 25 листопада 2021 р.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Освіта в інформаційному суспільстві: пошуки та педагогічні стратегії», м. Рівне, 24 листопада 2021 р.