Кузьмич Антоніна Олександрівна

E-mail

a.kuzmych1408@gmail.com

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Авторські школи у системі освіти Рівненщини (1991 – 2021рр.)

 Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Участь у конференціях:

  • ІХ Міжнародні і ХХVІІІ Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства”,  м. Ужгород, 24 вересня 2021 р.
  • IV Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти», м. Рівне, 19 листопада 2021р.