Голя Галина Миколаївна

E-mail:

gallina0312@gmail.com

holia.halyna@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0001-6529-7296

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Підготовка вчителів для церковнопарафіяльних шкіл у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бричок Світлана Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 Голя Г. М. Вітчизняна історіографія проблеми учительських кадрів церковнопарафіяльних шкіл. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Видавничий дім «Гельветика», Вип. 4,  2021. 

Тези доповідей:

 • Голя Галина. Соціокультурні аспекти підготовки вчителя національної школи: історико-педагогічний контекст. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю (присвяченої 30-й річниці Незалежності України). (11 листоп. 2021). Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 2021. С. 381–384.
 • Голя Галина. Актуалізація поглядів Михайла Грушевського на дидактику у підготовці сучасних вчителів освітніх галузей. Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі : матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць XІ наук.-практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 24 листоп. 2021). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С.22–
 • Галина Голя Актуальність поглядів К. Ушинського на проблему підготовки вчителя народної школи. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів педагогічних читань (м. Луцьк, 26 лист. 2021 року). КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / уклад. С. Марчук, С. Вдович. Луцьк – Львів, 2021. С.142–145.

Участь у конференціях:

 • ХІ Міжнародні і ХХVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства» 24 вересня 2021 року. Сертифікат учасника (0,4 кредити ЄКТС).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова українська школа: нові виміри професійного розвитку вчителя». Запоріжжя 16-17 вересня 2021 рік (Сертифікат №ВНК №02136146/3494-21).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід» Київ. (Сертифікат учасника).
 • V усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника». м. Суми, 29-30 жовтня 2021 року. (Сертифікат учасника).
 • V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю (присвячена 30-й річниці Незалежності України) «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». м. Луцьк. 11 листопада 2021р. Сертифікат учасника (8 академ.год).
 • XІ науково-практична інтернет-конференція «Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі». Луцьк, 24 листопада 2021. Сертифікат учасника (8 год. (0,3 кредити ЄКТС).
 • Педагогічні читання «Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі». м. Луцьк, 26 листопада 2021 року. Сертифікат учасника (6год. (0,2 кредита ЄКТС).
 • ХХ Международные педагогические чтения «Как любить детей». Тбилиси 4-5 декабря 2021 год. (Сертификат участника).