Акімов Вадим Юрійович

E-mail

vadiakimo@ukr.net

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Профілактика інформаційного насильства в освітньому середовищі закладів вищої освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти РДГУ.

Тези доповідей:

  • Акімов В.Ю. Проблема профілактики та протидії насильству особистості в науковому осягненні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в інформаційному суспільстві: пошуки та педагогічні стратегії», 24 листопада 2021р., Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, 2021.

 Участь у конференціях:

  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи», 28-29 жовтня 2021р., м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка