Попова Катерина Віталіївна

E-mail

katerina121997@ukr.net 

ORCID

0000-0001-9060-0330

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Формування полікультурної компетентності старшокласників у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор.

 Тези доповідей:

  • Попова К. В. Формування загальнокультурної компетентності школярів України як передумова їх гармонійної взаємодії з представниками іншості. Збірник наукових праць з матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Multidisziplinare forschung: perspektiven, problem und muster». Відень, 26 листопада 2021. Том 3. WienVinnytsia: List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH & Europaische Wissenschaftsplattform, 2021. 57–59.

 Участь у конференціях:

  • IV Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти» (онлайн, 19 листопада 2021 р.).
  • XI Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (онлайн, 25 листопада 2021 р.);
  • ІІ міжнародна науково-практична конференція «Multidisziplinare forschung: perspektiven, problem und muster» (онлайн, 26 листопада 2021).