Робочі програми та силабуси 2021-2022 н.р.

1 курс

Обов’язкові компонети ОНП (2021)

Вибіркові компонети ОНП (2021)

2 курс

Обов’язкові компонети ОНП (2020)

Вибіркові компонети ОНП (2020)

3 курс