Робочі програми та силабуси  2020-2021 н.р.

1 курс

Обов’язкові компоненти ОНП (2020)

Вибіркові компоненти ОНП (2020)

2 курс

Обов’язкові компоненти ОНП (2017)

Вибіркові компоненти ОНП (2017)

3 курс