Лелюх Софія Романівна

E-mail

soniadovbeta@gmail.com

leliukh.sofiia@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0002-9591-2031

 Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Педагогічна спрямованість освітньо-просвітницької діяльності православних священників Волині (ХІХ – початок ХХ століття)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петренко Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Рівненського державного гуманітарного університету, директор науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ.

Статті:

  • Лелюх С. Р. Православна церква Волині як організатор початкової ланки шкільництва (ХІХ –початок ХХ століття). Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2021. Вип. 14. С. 314–323.

Тези доповідей:

  • Лелюх С. Р. Аксіологічний підхід до вивчення історії православної педагогіки : Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 21 жовт. 2020 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.].  Київ : ДНПБ, 2020. С.38-39.
  • Лелюх С. Р. Освітньо-просвітницька діяльність православних священників: до проблеми термінології. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. С. 55-57.

Участь у конференціях:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти», 14 квітня 2021 р. м. Умань, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.
  • VII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національні виміри змін», 20-21 квітня 2021р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.
  • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік, 13-14 травня 2021р.
  • V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень»,14 травня 2021р., м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет.
  • ІІ Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти»,  м. Рівне, 19 листопада 2021 р.