Андреєва Ольга Богданівна

E-mail

Olga02261982@gmail.com

andreieva.olha@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0003-2112-7003

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Формування професійної культури майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі фахової підготовки

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Грицай Наталія Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ

 Статті:

  1. Andreieva О., Hrytsai N., Shykula R., Kravchenko L. Professional culture formation of future specialists in physical therapy and ergotherapy at higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2021. Octobre. Vol 21 (Suppl. Issue 5). P. 2908-2914. (SCOPUS)
  2. Ногас А.О., Григус І.М. Стасюк М.В., Подоляка П.С., Андреєва О.Б. Фізична реабілітація жінок з надмірною вагою. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. Вип. 33. С. 53–61.
  3. Стасюк М.В., Ногас А.О., Григус І.М., Подоляка П.С., Андреєва О.Б. Фізична реабілітація пацієнтів після ураження отруйною  рослиною Heracleum sosnowskyi Manden.  Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. Вип. 34. С. 64–7.

 Тези доповідей:

1) «Формування моральних цінностей в процесі фахової підготовки бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії».  Збірка наукових праць «Гуманітарний вісник  Полт НТУ ім. Юрія Кондратюка» Випуск № 5-6, 2019р.

Участь у конференціях:

  • Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Церква, історик, епоха». Напрям: «Роль освіти в утвердженні духовності українського суспільства» (Рівне 8.11.2019 р.)
  • V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії й перспективи» (Полтава 14.11.2019 р.)
  • Конференція до Дня науки РДГУ. Тема доповіді: «Використання сучасних цифрових технологій у фаховій підготовці майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії». (Рівне травень 2020р.)
  • Всеукраїнська науково – практична конференція «Педагогічна толерантність, як складова просіограми учителя (Актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)». Тема: «Формування ціннісних орієнтацій майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі фахової підготовки» (Миколаїв, 24-25 вересня 2020р.)
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти». Тема: «Соціальні навички (soft skills) та їх вплив на формування професійної культури майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі фахової підготовки». (Умань, 15 квітня 2021р.)
  • Звітна конференція РДГУ. Тема: «Розвиток професійної культури майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії». (Рівне, травень 2021р. )
  • Міжнародна наукова конференція: «Міжнародні дні фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури та спорту», м. Рівне, 10-11 листопада 2021р.