Гоголь Тетяна Василівна

E-mail

tetyana_gogol_83@ukr.net

tetiana.hohol@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0002-0880-640X

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Формування логістичних компетенцій майбутніх тренерів-викладачів з виду спорту у процесі професійної підготовки

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Кіндрат Вадим Кирилович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики фізичної культури і спорту Рівненського державного гуманітарного університету.

Навчально-методичний посібник:

 • Ярмощук О.О., Василюк В.М., Кіндрат В.К., Гоголь Т.В. Холістичний підхід у формуванні компетентностей сучасного фахівця сфери фізичної культури і спорту: навчально-методичний посібник. Рівне: РДГУ, 2020. 123с.

Статті:

 • Гоголь Т.В., Кіндрат В.К., Мамчур С.Л. Особливості формування логістичних компетенцій у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 3 К(131)21.  С.97-101 (фахове видання України категорії «Б», Index Copernicus)

 Тези доповідей:

 • Гоголь Т.В. Передумови та причини формування організаційно-управлінських компетенцій бакалаврів з фізичної культури та спорту. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІХ: Синергія в розвитку науки і освіти: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2020р., Конін-Ужгород-Херсон-Київ, Україна Ужгородський національний університет, Ужгород, С.88-90.
 • Гоголь Т.В., Кіндрат В.К. Логістичні компетенції: суть, види та умови формування у майбутніх тренерів-викладачів з виду спорту. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5 лютого 2021р., Одеса, Східноєвропейський центр наукових досліджень, Одеса, С.193-195.
 • Гоголь Т.В. Інноваційні підходи у формуванні логістичних компетенцій майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національні виміри змін: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021р., Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, С.153-156.
 • Гоголь Т.В., Кіндрат В.К. Проблеми формування логістичних систем у сфері послуг фізичної культури і спорту. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 14 травня 2021р., Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, 2021. С.
 • Гоголь Т. В. Логістика в організації спортивних заходів: проблеми та перспективи розвитку. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІ: Ґенеза та цінність досліджень у сфері суспільних відносин: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12 листопада 2021р., Конін-Ужгород-Херсон-Київ, Україна Ужгородський національний університет, Ужгород, 2021. С.192–195.
 • Гоголь Т. В. Значення управлінських та логістичних компетенцій у забезпеченні якості професійної підготовки тренерів-викладачів. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 листопада 2021р., Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2021. С.20–21.

 Участь у конференціях:

 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи», 16 листопада 2020р., м. Ужгород, Ужгородський національний університет.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні», 5 лютого 2021р., м. Одеса, Східноєвропейський центр наукових досліджень.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», 18-19 березня 2021 р., м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти», 14 квітня 2021 р. м. Умань, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національні виміри змін», 20-21 квітня 2021р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.
 • V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень»,14 травня 2021р., м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік, 13-14 травня 2021 р., м. Рівне, РДГУ.
 • Seminar “Establishment and Development of Axiological Pedagogy: issues, prospects”, 2 June 2021.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити, освітні тренди», м. Київ, 27 жовтня 2021р.
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Ґенеза та цінність досліджень у сфері суспільних відносин», м. Ужгород,  12 листопада 2021р.
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», м. Хмельницький, 25-26 листопада 2021р.