Анкети для опитування науково-педагогічних та педагогічних працівників

АНКЕТА для опитування НПП щодо організації дистанційного навчання у РДГУ

АНКЕТА для опитування НПП стосовно якості організації освітнього процесу

Анкети для опитування здобувачів вищої освіти

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо якості освітньої програми

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо організації дистанційного навчання

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо забезпечення якості освіти в РДГУ

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо забезпечення студентоцентризму

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо академічної доброчесності

Анкети для опитування випускників

АНКЕТА для опитування випускників щодо підвищення якості освітньої програми