Положення про академічну доброчесність

Опитування щодо контрольних заходів, оцінювання та академічної доброчесності для здобувачів освітнього ступеня PhD за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки