Опитування щодо цілей, змісту та завдань освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки”
Опитування щодо якості навчання і викладання за освітньою програмою “Освітні, педагогічні науки”
Опитування щодо можливостей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії за освітньою програмою  “Освітні, педагогічні науки”
Опитування щодо доступу до освітніх ресурсів за ОНП  “Освітні, педагогічні науки”
Опитування здобувачів освітнього ступеня PhD щодо їх завантаженості за освітньо-науковою програмою  “Освітні, педагогічні науки”
Опитування щодо контрольних заходів та оцінювання навчальних досягень для здобувачів освітнього ступеня PhD за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки